Všeobecné obchodní podmínky - NEL.SK

Košík  

Žádné produkty

Doručení 0,00€

DPH 0,00€

Celkem 0,00€

Ceny jsou s DPH

K pokladně Košík

Nejprodávanější produkty

» Všechny nejprodávanější produkty

Logo Pricemania - Ověřený obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.nel.sk.

 

1.  Základní ustanovení:

 

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupa a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího společnosti TriLine systems s.r.o., se sídlem Janka Kráľa 5290/36, 901 01 Malacky, IČO: 35 817 593, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č.: 24659/B, která provozuje Internetový obchod www.nel.sk (dále jen prodávající)

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní jméno :TriLine systems s.r.o.
Sídlo :Janka Kráľa 5290/36, 901 01 Malacky
Zápis :v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č.:24659/B
IČO:35 817 593
DIČ:2020246822
IČ DPH:SK2020246822
Telefon:+421 915 441 524
E mail:nel@nel.sk

Bankové spojení pro zákazníky ze Slovenské republiky:

Číslo účtu: 2623713129/1100
IBAN: SK39 1100 0000 0026 2371 3129
SWIFT: TATRSKBX

Bankové spojení pro zákazníky z České republiky
Číslo účtu: 2800388786/2010
IBAN: CZ67 2010 0000 0028 0038 8786
SWIFT: FIOBCZPP

 

Jménem společnosti TriLine systems s.r.o. koná jednatel: Tomáš Moravčík, e-mail: tomas.moravcik@nel.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3,
fax č.: 02/ 58272 170, e-mail: lubica.petiova@soi.sk,

1.2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel, anebo podnikatel

Spotřebitelem je fyzická osoba, která nakupuje výrobky anebo využívá služby pro osobní potřebu, anebo pro potřebu příslušníků své domácnosti. Tato koupa zboží a objednávaní služeb se přitom netýká výkonu povolání, podnikaní, anebo obchodné činnosti.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, které nejsou upraveny všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu nel.sk, se řídí výslovně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základe živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základe jiného než živnostenského oprávnění podle osobitých předpisů a také osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2.  Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího

 

2.1. Práva a povinnosti kupujícího:

2.1.1. Kupující má právo na výrobky a služby v běžné kvalitě, uplatnění reklamace a náhradu škody, vzdělávání, informace o nabízených výrobcích, ochranu svého zdraví, bezpečnosti a ekonomických zájmů a na podávání podnětů a stížností orgánu dozoru.

2.1.2. Kupující má právo za podmínek stanovených právními předpisy ČR a těmito obchodními podmínkami odstoupit od smlouvy.

2.1.3. Kupující má právo za dodržení právních předpisů ČR a reklamačního a záručního řádu, který je součástí těchto Obchodních podmínek reklamovat dodané zboží, nebo si uplatnit v zákonem stanovené lhůtě nárok na záruční opravu.

2.1.4. Kupující je povinen se před objednávkou zboží z internetového obchodu nel.sk seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu nel.sk.

2.1.5. Kupující je povinen zaplatit v plné výši kupní cenu za dodané zboží. Pokud si kupující objednal zboží spolu s dopravou, je kupující povinen uhradit v plné výši kupní cenu tovaru s dopravou.

2.2. Práva a povinnosti prodávajícího:


2.2.1. Prodávající je povinen prodávat výrobky ve správné míře a hmotnosti, nebo ve správném množství a umožnit kupujícímu překontrolovat si správnost těchto údajů.

2.2.2. Prodávat výrobky a poskytovat služby v běžné kvalitě, pokud kvalita není předepsána, může prodávající prodávat výrobky v nižší, než běžné kvalitě, pouze pokud kupujícího který je spotřebitelem upozorní na všechny rozdíly.

2.2.3. Prodávající je povinen dále prodávat výrobky a poskytovat služby za dohodnuté ceny.

2.2.4. Prodávající je povinen správně účtovat ceny při prodeji výrobků.

2.2.5. Prodávající je povinen zajišťovat hygienické podmínky při prodeji výrobků a poskytování služeb.

2.2.6. Prodávající je povinen dodržovat podmínky skladování výrobků výrobcem nebo zvláštním předpisem tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení.

2.2.7. Prodávající nesmí žádat, nebo účtovat od kupujícího poplatky za použití platebního prostředku, nebo za využití jiného způsobu platby ve výši převyšující skutečné náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s používáním tohoto způsobu platby.

3.  Kupní smlouva

3.1. Kupní smlouva může být uzavřena kupující, který je spotřebitelem (§ 52 odst.4 OZ spotřebitelské smlouvy.), Jakož i kupující, který je podnikatelem (§ 52 odst.4 OZ spotřebitelské smlouvy).

3.2. Kupní smlouva mezi kupujícím, který je spotřebitelem a prodávajícím

3.2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, je umístění prodávaného zboží prodávajícím na stránkách prodávajícího www.nel.sk. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím, který je spotřebitelem prodávajícímu a následným potvrzením přijetí této objednávky prodávajícím. (Viz bod 4. Objednávky, Objednání zboží)

3.2.2. Prodávající potvrdí přijetí objednávky informačním e-mailem zaslaným kupujícímu, ve kterém jsou uvedeny kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, číslo objednávky, datum přijetí objednávky, množství a druh objednaného zboží, dodací a fakturační adresu, cena za zboží, jakož i přepravní náklady a způsob úhrady.

3.2.3. Kupní smlouvu vzniklou způsobem uvedeným v odstavci 3.2.1. lze měnit, nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody kupujícího, který je spotřebitelem a prodávajícího, nebo ze zákonných důvodů.

3.2.4. Smlouva je uzavírána v Českém jazyce.

3.2.5. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem, kdy kupující přijme návrh na uzavření kupní smlouvy zasláním objednávky. V momentě, kdy přijde vyjádření souhlasu s návrhem (objednávka) prodávajícímu, nabývá kupní smlouva i účinnost.

3.3. Kupní smlouva mezi kupujícím, který je podnikatelem a prodávajícím

3.3.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, je odeslaná objednávka kupujícím.

3.3.2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, je uzavřena okamžikem doručení souhlasu prodávajícího s uzavřením kupní smlouvy kupujícímu.

3.3.3. Smlouva je uzavírána v Českém jazyce.

3.3.4. Kupující má možnost si před odesláním návrhu (objednávky) zkontrolovat uváděné údaje a tyto opravit, případně aktualizovat, až do konečného odeslání objednávky.

 

4.  Objednávka, objednání zboží

 

4.1. Kupující si může objednat zboží, které je zveřejněno na internetové stránce prodávajícího www.nel.sk.

4.2. Kupující má možnost na internetové stránce prodávajícího nel.sk před objednáním zboží, tak v jeho průběhu seznámit s cenou zboží, popisem zboží, objednaným množstvím zboží, druhem zboží, zobrazenými fotografiemi a grafickými zobrazeními zboží, přepravními podmínkami, cenou přepravy, formou úhrady za objednané zboží a kontaktními informacemi prodávajícího. Pokud kupující potřebuje dodatečné informace, lze se obrátit na prodávajícího prostřednictvím zákaznické podpory a to e-mailem, nebo telefonicky.

4.3. Kupující může v kterémkoliv okamžiku, až do odeslání objednávky, údaje jím uváděné měnit, opravovat, nebo aktualizovat. Při tomto má kupující za účelem kontroly možnost vrátit se k již uvedeným údajům a tyto opravit.

4.4. Kupující může bezplatně využít možnost registrace na stránce www.nel.sk. Registrace na stránce www.nel.sk umožňuje registrovaným osobám odebírat oznámení o novinkách, akcích a slevách ao připravovaných technických novinkách. Registrací kupující získává také možnost rychlejší a jednodušší si objednat zboží v budoucnosti.

4.5. Kupující má možnost údaje uváděné v registraci po přihlášení opravit, měnit, nebo aktualizovat.

4.6. Kupující má možnost se před objednáním zboží seznámit s kupovaným zbožím na stránkách internetového obchodu nel.sk a to v průběhu objednávání zboží až do konečného potvrzení objednávky.

4.7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nabízeného zboží na stránkách internetového obchodu nel.sk.

4.8. Kupující si po seznámení se se Všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu nel.sk objedná zboží potvrzením tlačítka "objednat" umístěného pod určitým zbožím. Objednávané zboží se následně přesune do košíku. Kupující ve vypisování objednávky pokračuje kliknutím na tlačítko "košík". Následně se zobrazí všechny kupované výrobky spolu s jejich množstvím a cenou. Kliknutím na tlačítko "dále" se kupující přesune do části objednávky, kde zadá kontaktní údaje. Kupující nemusí kontaktní údaje zadávat, když se před koupí zboží zaregistroval na stránce internetového obchodu nel.sk. V takovém případě stačí se jen přihlásit v položce "registrovaný zákazník" pod svým přihlašovacím jménem a heslem. Po překontrolování všech údajů uvedených v objednávce, označení způsobu platby a způsobu doručení zboží a následném potvrzení obeznámení se se Všeobecnými obchodními podmínkami kupující může potvrdit závazné objednání zboží s povinností platby.

4.9. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že údaje jím uvedené v objednávce jsou pravdivé a kupující se s údaji uvedenými v objednávce před konečným odesláním objednávky seznámil.

4.10. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu nepravdivým, nebo nepřesným uváděním kontaktních údajů a osobních údajů.

4.11. S potvrzením závazné objednávky zboží s povinností platby se spojují práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy, které jsou uvedeny v bodě 3.

4.12. Po zaslání objednávky bude zákazníkovi zaslán informační e-mail s předmětem: "Vaša objednávka“. Zasláním tohoto e-mailu prodávající potvrdí zaevidování objednávky a následné zařazení objednávky na spracování.

4.13. Prodávající kupujícímu z České republiky doporučuje uskutečnit objednávku zboží v České verzi webové stránky nel.sk, přičemž kupující může uskutečnit objednávku zboží v jakékoliv měně, kterou internetový obchod nel.sk podporuje.

4.14. Prodávající kupujícímu ze Slovenské republiky doporučuje uskutečnit objednávku zboží ve Slovenské verzi webové stránky nel.sk, přičemž kupující může uskutečnit objednávku zboží v jakékoliv měně, kterou internetový obchod nel.sk podporuje.

4.15. Při objednávce zboží se způsobem platby na dobírku je možné zaplatit za zboží v jakékoliv měně, kterou internetový obchod nel.sk podporuje, ovšem s přihlédnutím k technické možnosti přepravce. Při platbě zboží bankovním převodem, je možné provést platbu za zboží v jakékoliv měně, kterou internetový obchod nel.sk podporuje.

4.16. Při platbě zboží prostřednictvím služby PayPal je možné objednat a uhradit zboží v jakékoli měně. Při platbě zboží prostřednictvím služby CardPay je možné objednat a uhradit zboží pouze v Českých korunách a Eurech.  

4.17. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

4.18. V případě, že kupující při objednávání zboží v poznámce neuvede, že si žádá být kurýrem informován o doručování objednaného zboží a kurýr dopravce nebude kupujícího informovat o čase doručení objednaného zboží, nenese internetový obchod nel.sk za neinformování o době dodání zboží žádnou odpovědnost. Pokud kupující při objednávání zboží v připojit poznámku, že si žádá být kurýrem informován o doručování objednaného zboží a kurýr přepravce nebude i přesto kupujícího informovat o čase doručení tohoto zboží, nese odpovědnost za neinformování přepravní společnost.

4.19. Vzniknou-li na straně kupujícího, který je spotřebitelem okolnosti, které nemohl kupující v době odeslání objednávky zboží předpokládat av důsledku vzniku těchto okolností dojde ke změně doručovací adresy kupujícího, je kupující povinen bezprostředně poté, co takové okolnosti vzniknou, kontaktovat zákaznickou podporu prodávajícího a nahlásit novou doručovací adresu. Pokud v době oznámení kupujícím, že došlo k naléhavé změně adresy kupujícího bude objednané zboží již v dispozici přepravce na původně určené místo v objednávce, bude kupující povinen uhradit veškeré náklady, které vznikly prodávajícímu (přepravci) na doručení objednaného zboží z původně určené adresy na novou adresu.

 

5.  Cena

 

5.1. Ceny zboží zveřejněné na stránce www.nel.sk jsou aktuální a platné. Všechny ceny zboží zveřejněné na stránce www.nel.sk jsou konečné, tedy včetně DPH a recyklačních poplatků. Výjimku při tomto tvoří poplatky za dopravu a poštovné, které jsou účtovány zvlášť a netvoří kupní cenu zboží. Zveřejněné ceny jsou kupními cenami zboží, tedy takovými, které musí kupující zaplatit pro získání zboží, avšak nejsou kupními cenami zahrnujícími i dopravu kupovaného zboží (dále jen kupní cena zboží s dopravou.)

5.2. Zveřejněná kupní cena zboží platí po celou dobu její zveřejnění, až do její změny, nebo vyprodání prodávaného zboží.

5.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě, nebo dle ceníku prodávajícího.

5.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, nebo kupní cenu s dopravou za dohodnuté zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, avšak nejpozději při převzetí zboží.

5.5. Provozovatel internetového obchodu může změnit před potvrzením objednávky cenu zboží uvedenou na stránce www.nel.sk z důvodu legislativních změn, změn měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace, při změně cen zboží od výrobců, nebo distributorů a také v případě pokud zjistí, že cena byla nesprávně uvedena. V takovém případě je prodávající povinen kupujícího na změnu ceny upozornit.

5.6. Při změně ceny již objednaného zboží je prodávající povinen vyžádat si od kupujícího souhlas se změnou ceny. Pokud kupující se změnou ceny nesouhlasí, má kupující v takovém případě právo odstoupit od smlouvy.

5.7. V případě akčních nabídek má kupující právo nakupovat zboží za akční cenu po celou dobu trvání akce. Pokud je určitá akce vázána na splnění určitých podmínek, např. koupu určitého množství zboží, nebo předchozí, opakovanou koupu určitého zboží, kupující má právo nakupovat zboží za akční ceny až po splnění podmínek akce.

5.8. Akční ceny zboží je prodávající na své stránce povinen viditelně označit tak, aby byly odděleny od ostatních cen. (neakciových).

5.9. Při nákupu v internetovém obchodě www.nel.sk lze uplatnit si klubové, členské, nebo zaměstnanecké slevy.

5.10. Pro získání objednaného zboží je nezbytné, aby kupující zaplatil kupní cenu s dopravou. Toto neplatí při osobním odběru zboží.

5.11. Kupující je povinen zaplatit jen kupní cenu zboží bez dopravy, pokud prodávající určil, že při určité výšce objednávky, nebo při určitém druhu zboží, nebo při vyhlášené akci prodávajícího, že kupující nemusí spolu s cenou zboží zaplatit i dopravu kupující není povinen uhradit kupní cenu s dopravou, ale jen kupní cenu zboží.

5.12. Internetový obchod nel.sk neúčtuje klientům za používání jeho služeb, vyhotovování objednávek, nebo informace o zboží a jeho doručení, ani za použití prostředků dálkové komunikace (e-mail, telefon, používání webové stránky internetového obchodu) žádné poplatky. Internetový obchod nel.sk zákazníkům žádné poplatky za balení zboží (balné) neúčtuje.

6.  Přepravní náklady a balné

 

6.1. Přepravní náklady (poštovné, nebo náklady přepravce) se účtují podle smluvních podmínek uzavřených mezi prodávajícím a přepravcem. Platné ceníky dopravy jsou zveřejněny na internetových stránkách www.nel.sk.

6.2. Cena dopravy za dodání konkrétního objednaného zboží se mění v závislosti od přepravce, velikosti doručované zásilky a její hmotnosti. V rámci ČR nemá vzdálenost vliv na výši ceny dopravy.

6.3. V průběhu vypisování objednávky, ještě před jejím odesláním, se kupující dozví kromě kupní ceny zboží i cenu přepravních nákladů, které tvoří kupní cenu zboží s dopravou.

6.4. Kupující přepravní náklady neplatí v případě, že si objednané zboží vyzvedne v sídle internetového obchodu nel.sk (osobní odběr.) Tím není dotčeno právo prodávajícího neúčtovat přepravní náklady při přepravě určitého zboží nebo určitého množství, nebo druhu zboží, nebo jde-li o akci na prodej určitého zboží. O tom, že při koupi určitého druhu nebo množství zboží nebude prodávající kupujícímu účtovat přepravní náklady musí být kupující předem informován.

6.5. V případě, že po objednání zboží přijde přepravcem ke změně cen za přepravu zboží, musí být kupující o takové změně ceny co nejdříve informován. V případě, že by došlo k snížení ceny přepravních nákladů, prodávající tuto skutečnost co nejdříve oznámí kupujícímu, přičemž předá navíc zaplacené přepravní náklady na účet kupujícího. V případě, že by došlo k zvýšení ceny přepravních nákladů, má kupující má právo od smlouvy odstoupit.

6.6. Prodávající neprodleně oznámí změny cen přepravních nákladů na své internetové stránce nel.sk.

6.7. Internetový obchod nel.sk zákazníkům žádné poplatky za balení zboží (balné) neúčtuje.

7. Dodací a platební podmínky

 

7.1.   Obecná ustanovení o dodání zboží

7.1.1. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodli jinak, prodávající se zavazuje dodat objednané zboží do 30 dnů od potvrzení objednávky elektronickou poštou. (Zaslání e-mailu s předmětem "" Vaše objednávka ") Pokud prodávající nedodá zboží ve stanovené lhůtě a kupující jej vyzve k dodání zboží, přičemž mu stanoví dodatečnou lhůtu na dodání zboží a prodávající nedodá zboží kupujícímu ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, má kupující právo na odstoupení od smlouvy.

7.1.2. Pokud z důvodu nesprávně uvedených kontaktních údajů (nesprávně uvedené adresy, špatně uvedeného telefonního čísla, popisného čísla, nebo čísla vchodu) bude objednané zboží doručeno se zpožděním, nebo nebude doručen vůbec, nenese prodávající za nedodání zboží, nebo opožděné dodání zboží žádnou odpovědnost.

7.1.3. Prodávající dodává objednané zboží spolu s daňovým dokladem, který je umístěn uvnitř balení. Na požádala kupujícím může prodávající zaslat kopii daňového dokladu kupujícímu i elektronickou poštou.

7.1.4. Zboží se považuje za převzatý kupujícím, který je spotřebitelem okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou přepravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

a) výrobky objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

7.2.   Osobní odběr zboží:     

7.2.1. Osobní odběr zboží je možný pouze tehdy, kdy kupující za zboží zaplatí předem a to bankovním převodem, PayPalem, nebe CardPayem. Osobní odběr zboží se uskutečňuje v sídle společnosti TriLine systems s.r.o., ulice Janka Krále 5290/36, 901 01 Malacky, přičemž čas osobního odběru si dohodne kupující s prodávajícím telefonicky na telefonním čísle zákaznické podpory.

7.2.2. Při osobním odběru zboží je kupující povinen převzít zboží osobně, nebo zmocnit jinou osobu na jeho převzetí.

7.2.3. Kupující, nebo osoba oprávněná k převzetí zboží je povinna prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo pasem. Zároveň musí prodávajícímu předložit fotokopii potvrzení o přijetí objednávky (e-mailu s předmětem "Vaše objednávka") a doklad o zaplacení kupní ceny.

 

7.3.   Dodání zboží přepravní službou:

7.3.1. Objednané zboží je možno kupujícímu zaslat i prostřednictvím přepravní společnosti (kurýr). V případě, že kupující odeslal objednávku na zboží v níž uvedl jako způsob platby platbu bankovním převodem, nebo CardPayom kupující je povinen nejprve uskutečnit převod finančních prostředků na účet internetového obchodu nel.sk.

7.3.2. Přeprava garantuje zaslání objednaného zboží kdekoliv na Slovensku, nebo v České republice.

7.3.3. Cena přepravy se řídí dle ceníku platného v den odeslání objednávky.

7.3.4. Kupujícímu doporučujeme, aby si bezprostředně při dodání zboží s dopravcem překontroloval stav zásilky. V případě, že zásilka, nebo její část je poškozena (poškozená krabice, počet doručovaných zásilek nesouhlasí, zásilka je otevřená) má kupující právo odmítnout převzetí takovéto zásilky. Pokud kupující poškozenou zásilku přes její poškození převezme, je nezbytné jakékoliv poškození zásilky popsat v předávajícím protokolu přepravce. Zároveň by kupující v takovém případě měl kontaktovat internetový obchod nel.sk na čísle zákaznické podpory internetového obchodu nel.sk, nebo prostřednictvím e-mailu a poškození zásilky oznámit. Kupující, který je podnikatelem je povinen si zásilku před jejím převzetím zkontrolovat.

7.3.5. Právem převzít poškozenou nebo neúplnou zásilku není dotčeno právo kupujícího reklamovat poškozený výrobek.

7.3.6. Doručeno zboží je kupující povinen převzít osobně, nebo zajistit, aby zboží převzala jím zmocněná osoba.

7.3.7. Osoba přebírající zboží je povinna prokázat pracovníkovi přepravní společnosti svou totožnost a potvrdit převzetí zboží v protokolu o doručení a převzetí zboží.

7.3.8. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího nebo jím zmocněné osoby na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující.

7.3.9. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít a zaplatit doručeno zboží na dobírku bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady za doručení a vrácení objednaného zboží dle platného ceníku přepravce.

7.3.10. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží.

7.3.11. V případě, že kupující v objednávce uvede nesprávnou nebo neúplnou adresu dodání zboží, nebo uvede nesprávné telefonní číslo, a jestliže tímto jednáním kupujícího vzniknou prodávajícímu (přepravci) zvýšené náklady na přepravu ke kupujícímu, kupující je povinen uhradit prodávajícímu (přepravci) takto zvýšené náklady v plné výši.

 

7.4.   Platební podmínky:

7.4.1. V internetovém obchodě nel.sk lze za objednané zboží platit následujícími způsoby:

a) platbou prostřednictvím platební karty (CardPay). Při tomto způsobu platby jsou akceptovány platební karty: Maestro, Master Card, Visa, Visa Electron. Pro uskutečnění této platby je třeba mít platnou platební kartu. Doporučujeme po realizování platby prostřednictvím služby CardPay vytisknout a uschovat potvrzení banky o provedení platby. (Z tohoto potvrzení musí být zřejmé v jaké výši a na jaký účet byly zaslány prostředky kupujícího.)

b) platbou prostřednictvím služby PayPal. Při tomto způsobu platby doporučujeme vytisknout si potvrzení ze služby PayPal o realizování platby.

c) při převzetí zboží na dobírku.

d) platbou bankovním převodem na účet společnosti TriLine systems s.r.o., která je provozovatelem internetového obchodu www.nel.sk následovně:

 

PLATBA PRO ZÁKAZNÍKY ZESLOVENSKÉ REPUBLIKY
Číslo účtu: 2623713129/1100
IBAN: SK39 1100 0000 0026 2371 3129
SWIFT: TATRSKBX

------------------------------------------------------------------------------


PLATBA PRO ZÁKAZNÍKY Z ČESKÉ REPUBLIKY
Číslo účtu: 2800388786/2010
IBAN: CZ67 2010 0000 0028 0038 8786
SWIFT: FIOBCZPP

 

7.4.2. Internetový obchod nel.sk neumožňuje zaplatit objednané zboží prostřednictvím prodeje na splátky, ani neposkytuje možnost uhradit prodávané zboží úhradou zakoupeného zboží prostřednictvím splátkových společností. Veškeré fakturační údaje kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky prodávajícímu. (viz bod 4. obchodních podmínek).

7.4.3. Kupující z České republiky může za zakoupené zboží zaplatit v jakékoli měně, kterou internetový obchod nel.sk podporuje. Kupující ze Slovenské republiky může za zakoupené zboží zaplatit v jakékoli měně, kterou internetový obchod nel.sk podporuje. Při způsobu platby na dobírku je možné zaplatit za zboží v jakékoliv měně, kterou internetový obchod nel.sk podporuje, ovšem s přihlédnutím k technické možnosti přepravce. Při platbě zboží bankovním převodem, je možné provést platbu za zboží v jakékoliv měně, kterou internetový obchod nel.sk podporuje. Při platbě zboží prostřednictvím služby Pay Pal je možné uhradit zboží v jakékoli měně. Při platbě zboží prostřednictvím služby Card Pay je možné uhradit zboží pouze v Českých korunách a Eurech.

7.4.4. Internetový obchod nel.sk umožňuje zaplatit zboží v hotovosti při osobním převzetí zboží v sídle společnosti TriLine systems s.r.o. provozující internetový obchod nel.sk.

8. Nabývání vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 

8.1. Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.

8.2. Při osobním převzetí zboží kupující nabývá vlastnické právo ke zboží předložením výpisu z banky, nebo předložením potvrzení z banky o zaplacení celé kupní ceny za zboží, nebo kupní ceny za zboží s dopravou.

8.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

9. Reklamační a záruční podmínky

 

9.1. Reklamační a záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním a záručním řádem prodávajícího zveřejněným na stránce internetového obchodu nel.sk.

9.2. Pokud v reklamačním a záručním řádu není uvedeno jinak, jako záruční list slouží daňový doklad.

9.3. Na výslovné požádání kupujícího prodávající zašle kupujícímu daňový doklad i elektronicky.

9.4. Prodávající, nebo příslušné autorizované servisní středisko po vyřízení reklamace kontaktuje kupujícího telefonicky nebo mailem, za účelem oznámení o způsobu vyřízení reklamace a převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu. Pokud s tím kupující souhlasí, může prodávající, nebo servisní středisko kupujícímu doručit opravené zboží spolu s reklamačním protokolem i prostřednictvím doporučené zásilky.

9.5. Prodávající, nebo příslušné autorizované servisní středisko o vyřízení reklamace kupujícímu vydá doklad (reklamační protokol) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

9.6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporech a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem elektronického obchodu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

10. Stornování objednávky

 

10.1. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, kdykoliv před expedicí zboží, avšak ještě před zaplacením kupní ceny za zboží, nebo kupní ceny za zboží s dopravou a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V takovém případě nejsou účtovány kupujícímu žádné poplatky.

10.2. Stornování objednávku v době kdy je již objednané zboží prodávajícím expedováno, nebo když je expedováno po zaplacení kupní ceny zboží, nebo kupní ceny zboží s dopravou se řídí ustanoveními o odstoupení od smlouvy podle bodu 13 těchto všeobecných obchodních podmínek.

10.3. V případě, že objednávka nebyla prodávajícím ve lhůtě 24 hodin od jejího obdržení potvrzena (zaslání e-mailu s předmětem "Vaše objednávka"), kupující má právo ji stornovat. V takovém případě nejsou kupujícímu účtovány žádné poplatky. To neplatí v případě kupujícího, který je spotřebitelem, pokud potvrzení o přijetí objednávky není kupujícímu doručeno z důvodu nesprávně uvedené e-mailové adresy. (Zaslání e-mailu s předmětem "Vaše objednávka"). Právnické osobě doporučujeme v případě, že potvrzení objednávky (zaslání e-mailu s předmětem "Vaše objednávka") mu nebude elektronicky zaslané ve lhůtě 24 hodin, aby se takový kupující obrátil na prodávajícího telefonicky prostřednictvím linky zákaznické podpory, nebo e-mailem na e-mailové adrese nel@nel.sk.

10.4. Kupující může objednávku stornovat prostřednictvím mailu na mailové adrese: nel@nel.sk, nebo na telefonním čísle zákaznické podpory, případně přímo odesláním e-mailu z webové stránky nel.sk v části vrácení zboží.

10.5. Prodávající může stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání, nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené v těchto Obchodních podmínkách, nebo v ceně, která je zveřejněna na stránkách internetového obchodu nel.sk a se zákazníkem se nedohodl jinak.

10.6. Prodávající může dále stornovat objednávku v případě, že se nemůže zkontaktovat se zákazníkem ani e-mailem, ani telefonicky a to po uplynutí 14 dnů od přijetí objednávky.

10.7. Pokud kupující stornoval objednávku po zaplacení kupní ceny zboží, nebo kupní ceny zboží s dopravou, bude se takové jednání kupujícího spravovat bodem 13 těchto obchodních podmínek.

11. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

 

11.1. Uzavřené smlouvy jsou prodávajícím archivovány po dobu pěti let od jejich uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, avšak pouze za účelem jejich úspěšného splnění.

11.2. Uzavřené smlouvy, části těchto smluv, ani osobní údaje kupujícího nejsou přístupné třetím, nezúčastněným stranám, s nimiž nemá prodávající uzavřenou smlouvu.

11.3. Za účelem realizace smlouvy a doručení zboží kupujícímu může prodávající poskytnout smluvnímu dopravci, zprostředkovateli, nebo kurýrovi dopravce, se kterým má uzavřenou smlouvu, nezbytně nutné osobní údaje kupujícího. Tímto ustanovením není dotčena platnost ustanovení uvedená v bodě 11.2 těchto obchodních podmínek.

11.4. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, který je spotřebitelem v nezbytném rozsahu na převzetí objednávky zboží, vyhotovení daňového dokladu (faktury), který zároveň slouží jako záruční list, dodání zboží kupujícímu, vyřízení reklamace, nebo vrácení zboží kupujícím a splnění povinností vyplývajících z daňových předpisů , občansko a obchodněprávních předpisů. Prodávající o kupujícím, který je spotřebitelem shromažďuje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení kupujícího, adresa na níž kupující může dodané zboží převzít (přičemž nemusí jít o adresu trvalého nebo přechodného bydliště kupujícího) a telefonický kontakt, nebo e-mailová adresa kupujícího.

11.5. Nastavením svého webového prohlížeče kupující zároveň vyjadřuje prodávajícímu souhlas ke zpracování tzv. "Cookies" za účelem výkonu, plnění a uzavření kupní smlouvy a zpracování informací prodávajícím v souladu s ustanovením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/EHS o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ve znění pozdějších pozměňovacích aktů a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích. Kupující může odmítnout uložení nástrojů "cookies" do svého zařízení spuštěním funkce anonymního prohlížení ve svém prohlížeči. Pokud se spuštěním funkce anonymního prohlížení v prohlížeči kupujícímu nezobrazují správně všechny části webové stránky nel.sk a kupující nebude moci v důsledku toho udělat objednávku, nenese internetový obchod nel.sk za takové jednání kupujícího žádnou odpovědnost.

12. Zajišťovací podmínky

 

12.1. V případě, že kupující odmítne uhradit náklady na uvedení zboží do původního stavu, které vznikly prodávajícímu v důsledku poškození vráceného zboží kupujícím, prodávající se po výzvě kupujícímu na plnění obrátí se žalobou na soud.

12.2. Pokud kupující odmítne uhradit prodávajícímu zvýšené náklady na dopravu, které vznikly v důsledku neodůvodněného nepřevzetí doručovaného zboží, nebo neexistující, nepřesné adresy a kontaktních údajů kupujícího, prodávající kupujícího vyzve k plnění a pokud ani po výzvě kupující neuhradí takto zvýšené náklady, obrátí se prodávající se žalobou na soud.

12.3. Poruší-li kupující povinnosti uvedené v bodu 7.3.9, v bodě 7.3.10 a v bodě 7.3.12 a nesplní je do 15 dnů od doručení zboží, prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 5% z částky, kterou je kupující povinen prodávajícímu uhradit za každý den prodlení platby. Tím není dotčeno právo prodávajícího uplatnit si proti kupujícímu právo na náhradu vzniklé škody pokud výše škody přesáhne výši smluvní pokuty.

12.4. Prodávající si vyhrazuje právo z důvodu předcházení trestné činnosti, z důvodu minimalizace vzniku škod, nebo z důvodu zabránění poškozování softwarového vybavení internetové stránky nel.sk odmítnout objednávku vytvořenou kupujícím z blokované e-mailové adresy, nebo blokované IP adresy umístěné na seznamu nechtěných e-mailových adres nebo IP adres. (Tzv. Blacklist). Kupující má v případě jakýchkoliv problémů s vyplněním objednávky (problémy při zadávání dat, chybová hlášení apod.), Nebo jejím odesláním právo kontaktovat linku zákaznické podpory.

13. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

 

13.1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

13.2. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

13.3. Pokud kupující, který je spotřebitelem, odstoupí od smlouvy, ruší se i každá doplňková smlouva související se smlouvou od které spotřebitel odstoupil.

13.4. Kupující může odstoupit od smlouvy pouze písemně a to zasláním vypsaného formuláře pro odstoupení od smlouvy    a jeho zasláním prodávajícímu na adresu sídla společnosti TriLine systems s.r.o. provozujícího internetový obchod nel.sk, nebo zasláním vypsaného formuláře pro odstoupení od smlouvy e-mailem na adresu nel@nel.sk, nebo jinou písemnou formou, způsobem vzbuzující pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy.

13.5. Pokud kupující využije právo odstoupit od smlouvy, nese v plné výši náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

13.6. Důkazní břemeno o uplatnění práva odstoupit od smlouvy nese kupující, který je spotřebitelem.

13.7. Kupující, který je spotřebitel, může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

13.8. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty dle bodu 13.1 těchto Obchodních podmínek.

13.9. Prodávající o přijetí odstoupení od smlouvy poskytne spotřebiteli potvrzení. V potvrzení zároveň oznámí spotřebiteli, že jeho objednávka byla zrušena.

13.10. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu, který je spotřebitelem, všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy, nebo v souvislosti s ní, včetně přepravních nákladů a jiných nákladů a poplatků. V takovém případě je třeba při písemném odstoupení od smlouvy uvést i číslo účtu, na které žádá kupující, aby mu byla zaplacena kupní cena zboží, nebo kupní cena s dopravou.

13.11. Pokud se prodávající s kupujícím, který je spotřebitelem nedohodnou na jiném způsobu vrácení platby dle bodu 13.10 těchto Obchodních podmínek, vrátí prodávající platby dle bodu 13.10. těchto Obchodních podmínek stejným způsobem, jaký použil kupující, který je spotřebitelem, při své platbě. Prodávající se s kupujícím mohou dohodnout na způsobu vrácení platby podle bodu 13.10, pokud kupujícímu, který je spotřebitelem nebudou účtovány v souvislosti se zasláním platby žádné další poplatky.

13.12. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu, který je spotřebitelem dodatečné náklady, pokud si kupující, který je spotřebitelem výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Takovými dodatečnými náklady je rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, který je spotřebitelem a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.

13.13. Vrácené zboží musí být kompletní a nepoškozené. Vrácené zboží ani nemůže nést následky nepřiměřeného nebo nadměrného používání. Zboží musí být vráceno se vším příslušenstvím. Vrácené zboží musí obsahovat původní označení výrobního čísla a typu výrobku, nebo původní označení sériového čísla a typu výrobku. Vrácené zboží by mělo být vráceno v původním obalu, nepoužívané a nepoškozené. Mělo by obsahovat originální doklad o koupi a byl-li k výrobku přiložen, tak i záruční list. Vrácený výrobek by měl obsahovat dále návod k použití.

13.14. Kupující, který je spotřebitelem, je povinen výrobek, který vrací prodávajícímu, řádně zabalit a pokud jsou součástí takového výrobku části z křehkých materiálů, označit povrch krabice viditelným a dobře čitelným nápisem "pozor křehké“.

13.15. Pokud je zboží kupujícím vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené, nebo ve stavu, z něhož je zřejmé nedodržení přiměřené péče ze strany kupujícího, případně nadměrné opotřebení výrobku, kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady, které mu vzniknou při uvádění výrobku do původního stavu.

13.16. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité, použité a je poškozené, nebo neúplné, nebo hodnota takového zboží je snížena v důsledku nakládání se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty zboží, nebo uvedení do původního stavu, nebo má prodávající právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží.

13.17. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit kupujícímu, který je spotřebitelem, platby podle bodu 13.10. těchto Obchodních podmínek před tím, než mu je kupujícím vrácené zboží doručeno, nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

13.18. Pokud byl předmětem kupní smlouvy (objednávka a dodání zboží) spotřební zboží (kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak může kupující od smlouvy odstoupit, pouze pokud dodá zboží nepoškozené a nepoužité, v neporušeném originálním balení.

13.19. Pokud je spolu s objednaným zbožím kupujícímu dodán i dárek, spolu s odstoupením od kupní smlouvy pozbývá platnosti i darovací smlouva a kupující je v takovém případě povinen vrátit spolu s vráceným zbožím i poskytnutý dárek.

13.20. Kupující, který je spotřebitel, nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, který je spotřebitelem, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, který je spotřebitelem,

c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

e) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

f) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

g) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u kupujícího, který je spotřebitelem a kupující, který je spotřebitelem si tyto služby nebo zboží předem neobjednal.

13.21. V případě, že kupujícím je podnikatel, může mu prodávající nabídnout náhradní odstoupení od kupní smlouvy, přičemž se prodávající s kupujícím dohodnou na podmínkách náhradního odstoupení od smlouvy. V tomto případě prodávající zhodnotí stav zboží. Prodávající je oprávněn kupujícímu účtovat náklady, které mu vzniknou.

13.22. Na řešení všech ostatních právních vztahů mezi kupujícím, který je podnikatelem a prodávajícím se použijí ustanovení zákona č.513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

14. Kolizní ustanovení:

 

14.1. Kolize všeobecných obchodních podmínek

14.1.1. V případě kolize Obchodních podmínek společnosti TriLine systems s.r.o. a Obchodních podmínek jiné právnické osoby (kupujícího, dodavatele), při uzavírání smluv, kdy jiná právnická osoba (kupující, dodavatel) návrh přijme, ovšem s odkazem na jeho vlastní obchodní podmínky, smluvní strany na řešení takové kolize se řídí předpisem č. § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občanského zákoníku v zněni pozdější předpisů.

14.2. Kolize všeobecných obchodních podmínek a smlouvy

14.2.1. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi Obchodními podmínkami společnosti TriLine systems s.r.o. a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy a podmínky sjednané ve smlouvě.

 

15. Závěrečná ustanovení

 

15.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek.

15.2. Povinnost oznámení změny těchto Obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové  stránce internetového obchodu www.nel.sk.

15.3. Pokud byla smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

15.4. Prodávající se s kupujícím dohodli, že komunikace mezi nimi se bude uskutečňovat ve formě e-mailových zpráv, telefonicky nebo prostřednictvím listovních zásilek.

15.5. Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu nel.sk se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu SR, zejména řídí předpisem č. 40/1964 Z.z. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu, zákonem č.102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, zákona č. 122/2013 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/EHS o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ve znění pozdějších pozměňovacích aktů a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58  ES o soukromí a elektronických komunikacích a těchto Obchodních podmínek.

15.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 17.08.2016 a v plném rozsahu nahrazují dosud platné Obchodní podmínky. Objednávky zboží uzavřeny před tímto datem budou vybaveny a budou se řídit podle ustanovení dosavadních Obchodních podmínek. Objednávky zboží uzavřené dne 17.08.2016 a po tomto datu se budou řídit ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

 

Obchodní podmínky společnosti TriLine systems s.r.o., se sídlem Janka Krále 5290/36, 901 01 Malacky, IČO: 35 817 593, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sro, Vložka č.: 24659/B, která provozuje Internetový obchod www.nel.sk.

č.17/08/2016-3


top